Zespół POLANIE, Lemont, USA

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zespół POLANIE, Lemont, USA

W położonym w aglomeracji Chicago, Lemont funkcjonuje od 1979 roku Polska Szkoła im. Jana Pawła II. Placówka ta związana jest z Zjednoczeniem Polskim Rzymsko Katolickim. W placówce starano się aktywnie działać na rzecz wzmacniania poczucia przynależności młodych pokoleń do kultury polskiej wykorzystując w tym celu różne możliwości. Między innymi zdecydowano się na prowadzenie zespołu tanecznego. Jego kierownikiem była Barbara Rozwadowskiej-Eckert, a choreografem Barbara Skrzypiec. W zajęciach kilku grup uczestniczyło około 80 tancerzy w wieku od 5 do 15 lat, którzy uczyli się tańców oraz poznawali kulturę regionu rzeszowskiego, nowosądeckiego, Beskidu żywieckiego, śląskiego, lubelskiego, kurpiowskiego i innych. Zespół uczestniczył w Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.