Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej TĘCZA POLESIA, Ukraina, Żytomierz

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej "Tęcza Polesia" jest cykliczną imprezą, którą organizuje Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Jego pomysłodawcami byli Stanisław Szałacki - prezes Związku Polaków na Ukrainie oraz Walenty Grabowski - prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 1992 r. Lego festiwalu stanowi tęcza w kolorach flag państwowych Polski i Ukrainy. festiwal ma na celu promocje kultury polskiej, integrację polskiej społeczności oraz wymianę artystycznych doświadczeń miedzy grupami artystycznymi z Polski i Ukrainy. Pomysł organizacji tego typu imprezy pojawił się na pocz. l.90 (1991 lub 1992). Początkowo brały w nim udział polskie zespoły pieśni i tańca z obwodu żytomierskiego W 2007 r. Festiwal został włączony do większego cyklu imprez pod nazwą Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu. Celem Festiwalu jest odrodzenie i rozwój polskiej kultury i tradycji; angażowanie nowych polonijnych zespołów artystycznych; podniesienie poziomu artystycznego uczestników; umożliwienie wymiany doświadczeń między polskimi i polonijnymi zespołami; nawiązanie kontaktów artystycznych. Biorą w nim udział zespoły polskich stowarzyszeń kulturalno-oświatowych, poszczególni wykonawcy reprezentujący kulturę polską. Kwalifikacji wykonawców dokonuje Komitet organizacyjny Festiwalu. Zgodnie z wymogami zaprezentować się mogą zespoły prowadzące systematyczną działalność koncertową, która potwierdza ich wysoki poziom artystyczny; mogą być wykonywane utwory polskich i ukraińskich kompozytorów reprezentujące dialog polskiej i ukraińskiej kultury. „Symbolem Festiwalu została tęcza w kolorach flag państwowych Ukrainy i Polski – niebiesko-żółtej i biało-czerwonej (1993).