Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ŁĄCZKA, Bystrzyca, Czechy

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ŁĄCZKA, Bystrzyca, Czechy

W Bystrzycy nad Olzą powstała grupa folklorystyczna mająca długą tradycję. Jej początki przypadają na rok 1964, kiedy to w miejscowej szkole podstawowej powstał zespół taneczny. Korzystał on z życzliwej pomocy koła Macierzy Szkolnej przy bystrzyckiej szkole oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Patronat nad zespołem objęło reaktywowane po roku 1989 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej. Zgodnie z wypracowaną koncepcją działalność grupy koncentrowała się na kultywowaniu i popularyzowaniu tradycji regionu beskidzkiego, ale nie stroniła również od poznawania i popularyzacji folkloru innych regionów Polski i Czech. Z tego powodu w repertuarze zespołu znajdowały się także tańce czeskie, słowackie, a z polskich lubelskie oraz narodowy kujawiak, oberek i krakowiak. Pierwszą kierowniczką zespołu i jego inicjatorką była Anna Wałachowa. Następnie kierownictwem i choreografią zajmowali się Maria Podzemna i Leonard Podzemny. Przygotowanie wokalne prowadziła Bogumiła Czemek. Kierownikiem muzycznym był Józef Kaleta. W 1986 r. do „Łączki” dołączyła kapela młodzieżowa, kierowana przez Jana Kubeczkę. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Łączka” jest jedną z najbardziej znanych grup tanecznych tej kategorii wiekowej w Czechach, de facto może być traktowany jako reprezentacyjny zespół dziecięcy Polonii czeskiej. Świadczył o tym chociażby udział w kilkunastu festiwalach folklorystycznych w wielu krajach m. in. w Polsce, Niemczech oraz na Litwie. Na Polonijnych Festiwalach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych grupa prezentowała się 3 razy (do 2009 roku).