Bronisław Stala

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bronisław Stala (ur. 21 marca 1921 r.) pochodził z Miechocina (dzisiejszej dzielnicy Tarnobrzega). W okresie II wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Wandę poznał na terenie wyzwolonego obozu w Dachau, gdzie wzięli ślub. W 1947 r. w Augsburgu przyszło na świat ich pierwsze dziecko – Danuta. Zdecydowali się nie wracać do Polski. Osiedlili się w Belgii. Bronisław znalazł zatrudnienie w kopalni w Zwartberg (obecnie dzielnica miasta Genk) i zaangażował się w działalność tamtejszych polskich organizacji. Był współzałożycielem Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zwartberg. Był inicjatorem budowy Polskiego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika w Genk-Zwartberg, wieloletnim prezesem Polskiego Związku Kulturalnego w Genk. Wraz z małżonką, Wandą Żmijewską-Stalą oraz działaczami Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" był współzałożycielem Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Bronisław zmarł w wyniku ciężkiej choroby 21 listopada 1983 r. Wraz z żoną jest pochowany na cmentarzu w Genk.