Zespół Regionalny GOROL, Jabłonkowo, Czechosłowacja / Republika Czeska

Zespół Regionalny GOROL, Jabłonkowo, Czechosłowacja / Republika Czeska

W 1948 r. w Jabłonkowie powstał pomysł zorganizowania imprezy regionalnej prezentującej folklor podgórski. Imprezę tę nazwano „Świętem Góralskim”. Bezpośrednio po imprezie przy Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego powstał zespół regionalny „Gorol”. Jego prezesem został Władysław Niedoba, kierownikiem artystycznym Władysław Młynek, kierownikiem muzycznym Bogusław Stonawski, a choreografem Adam Palowski. Zespół wystawiał specjalne programy oparte o miejscową spuściznę folklorystyczną „Rewią Góralską”, „Świąt Góralskich”. Grupa uczestniczyła w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.