Polsko-Amerykańska Grupa Folklorystyczna PIAST, Worcester, Stany Zjednoczone Ameryki

Polsko-Amerykańska Grupa Folklorystyczna PIAST, Worcester, Stany Zjednoczone Ameryki

W Worcester w 1976 roku „Worcester County Organization for Etnie Affair” zaproponował miejscowym Polakom udział w między etnicznym festiwalu. Na zaproszenie odpowiedziało kilka osób na czele z ks. Antonim Czarneckim. Zaprezentowała ona polskie zwyczaje weselne. W oparciu o tę grupę powstała Polsko-Amerykańska Grupa Folklorystyczna PIAST. Z grupą współpracowało szereg choreografów - Barbara Pysk, Jacek Marek, Jarti Zalewski, Edward Hoffman. Grupa brała udział w festiwalach w Mount Pockona, Washingtonie, Atlantic City, Chicago, Sturbridge, Providence oraz Florydzie. W repertuarze miał tańce z różnych regionów Polski, widowiska obrzędowe i obrazy sceniczne. Zespół prezentował się na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.