Polski Zespół Pieśni i Tańca WISŁA, Amsterdam, Holandia / Niderlandy

Polski Zespół Pieśni i Tańca WISŁA, Amsterdam, Holandia / Niderlandy

W 1966 r., w Amsterdamie powstał Polski Zespół Pieśni i Tańca WISŁA. Zespół składał się z dwóch grup: dziecięcej i młodzieżowej. Założycielem i choreografem zespołu była Gerrie Przybylska, a kierownikiem Mieczysław Wiktorek. Uczestniczył w licznych przeglądach i konkursach zarówno w kraju jak i za granicą. Brał udział w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.