Polski Ludowy Folklorystyczny Zespół POLESKIE SOKOŁY, Ukraina, Żytomierz

Polski Ludowy Folklorystyczny Zespół "Poleskie Sokoły" jest zespołem wokalnym, założonym w 1990 r. przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Działa pod kierownictwem Jana Boczkowskiego, uhonorowanego Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". W jego repertuarze znajdują się pieśni patriotyczne, religijne, ludowe, klasyczne i współczesne. Jest wielokrotnym uczestnikiem festiwali polskiej kultury m.in. w Mrągowie, Przemyślu, Koszalinie. Koncertował w Holandii i Mołdawii.