Zespół Taneczny KRAKOWIAK, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zespół Taneczny KRAKOWIAK, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki

W 1937 roku w Bostonie, w stanie Massachusetts powstał KRAKOWIAK, który z niewielkimi przerwami w działalności funkcjonuje do dzisiejszego dnia. Zespół ma bardzo bogaty repertuar, który wzbogacał się w miarę upływu czasu. Początkowo ograniczał się on do tańców polskich, a później wprowadzono do niego tańce zamieszkałych w Ameryce grup etnicznych, w tym także indiańskich. Obok tańców prezentował również widowiska oparte na tradycjach ludowych, takie jak: „Kolędnicy” i „Dożynki”, „Umarł Maciek umarł” i inne. Zespół występował na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych (wielokrotnie) Jednak jego podstawowym obszarem koncertowania był macierzysty stan, Stany Zjednoczone i Kanada. Z zespołem stale współpracowali animatorzy działalności kulturalnej i choreografowie. Wśród nich byli między innymi: Leonard Pierce, Ada Dziewanowska, Jacek Marek, Tadeusz Zdybał, Zbigniew Bogdański, Kazimierz Kopiński, Krzysztof Słomiak, Agata Orzechowska, Genia Ostrowski Pierce, Mary Sinkiewicz-Pierce, Leonard Pieczkowski-Pierce i Alvin Pierce.