Zespół Pieśni i Tańca RYSKIE PROMYKI, Ryga, Łotwa

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zespół Pieśni i Tańca RYSKIE PROMYKI, Ryga, Łotwa

W Rydze, przy polskiej szkole im. Ity Kozakiewicz powstał Zespół Pieśni i Tańca „Ryskie Promyki”. Pomimo ogromnych trudności logistycznych związanych z brakiem tekstów, partytur i strojów ludowych. Niemniej jednak dzięki wysiłkom animatorów działalności kulturalnej udało się szybko doprowadzić do uruchomienia i rozbudowy jego działalności. Kierownikiem zespołu był Marek Aranowski, choreografia była dziełem Tatiany Ogrodnikowej, natomiast kierownikiem muzycznym był Tadeusz Jeliński. Pomimo sygnalizowanych powyżej problemów, zespół uczestniczył w wielu imprezach festiwalowych na Łotwie zajmując w nich czołowe miejsca. Koncertował nie tylko na Łotwie, ale także na Litwie i w Polsce. Latem 1993 r. uczestniczył w warsztatach artystycznych w Elblągu organizowanych dla zespołów polonijnych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Grupa brała również udział w Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespół Folklorystycznych.