Zespół Pieśni i Tańca OLZA, Czeski Cieszyn, Czechosłowacja / Republika Czeska

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zespół Pieśni i Tańca OLZA, Czeski Cieszyn, Czechosłowacja / Republika Czeska

Zespół Pieśni i Tańca „Olza” powstał w 1953 r. w wyniku działań podjętych przez Zarząd Powiatowy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Wówczas właśnie zorganizował on warsztaty dla członków regionalnych zespołów tanecznych, spośród najlepszych z nich utworzono zespół OLZA. Zespół ten był reprezentacyjną grupą Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Początkowo w grupie było 35 osób, którzy byli uczniami szkół średnich i wyższych oraz młodzież pracująca. Zespół występował zarówno w kraju jak i za granicami, w tym oczywiście także w Polsce. Tu prezentował się w województwie katowickim w 1956 r., na „Gwarkach” w Tarnowskich Górach, na Warmii i Mazurach oraz w Raciborzu. W ojczyźnie występował na tzw. polskich niedzielach w Pradze i Ostrawie. Brał udział na II i III ogólnopaństwowej spartakiadzie w Pradze oraz tradycyjnych festiwalach folklorystycznych w Rożnowie i Strażnicy na Morawach. Grupa występowała na festiwalach amatorskich zespołów artystycznych w Czechosłowacji w Gombaseku i Świdniku. W kilku edycjach Konkursu Twórczości Młodzieży w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Obok występów tanecznych przygotowywał i prezentował widowiska sceniczne. Były to m. in. Mamulczyn Janiczek, Sobótki, Na jarmarku, Ondraszkowe ostatki, Suita polska, Szkubaczki Śląskie, Krakowskie wesele, Helo, helo za górami, Roztańczona polana, By świat był jak ogród, Karnawał i Rok Polski oraz dwa programy oparte na polskich, czeskich i słowackich tańcach ludowych. Zespół brał udział w pierwszym, zorganizowanym w 1969 roku Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Artystycznych w Rzeszowie i w wielu kolejnych. Zespół miał w repertuarze pieśni i tańce sąsiadujących ze sobą regionów Polski, Czech i Słowacja.

Podstawowa grupa tancerzy liczyła 12 par, miała własną kilkuosobową kapelę ludową. Grupa występowała w setkach występów zarówno w kraju jak i za granicą. Uzyskał najwyższe odznaczenia za upowszechnianie kultury polskiej - nagrodę im. Oskara Kolberga i nagrodę im. Józefa Ligonia. Występował w Austrii, Belgii, Bułgarii, Egipcie, Francji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA oraz na Litwie, Białorusi i Słowacji. Kierownikiem zespołu i choreografem była początkowo Janina Ferfecka, kierownikiem organizacyjnym Janina Czermińska, asystentem choreografa Bronisława Drobisz, kierownikiem technicznym Kazimierz Ferfecki, kierownikiem literackim Wanda Cejnar, a kierownictwo muzyczne sprawował Bronisław Kalina i Alojzy Kaleta. W kolejnych latach w kierownictwie zespołu znajdowali się: Janina Ferfecka, Helena Śliwka, Roman Kurhanek, Urszula Niedoba-Szczepaniak, Janina Ferfecka i Tadeusz Bar.