Zespół CRACOVIA, London, Kanada

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zespół CRACOVIA, London, Kanada

Zespół CRACOVIA powstał w wyniku starań Zofii Pokusy, która była również jego kierownikiem i instruktorem. W jego repertuarze znajdowały się różne polskie tańce regionalne, inscenizacje i obrazki oraz tańce i pieśni innych narodów. Brał udział w uroczystościach polonijnych i wieloetnicznych zarówno w macierzystym London, stanie jak i całym państwie. W 1967 roku zespół występował w Canadian Exibition w Toronto oraz w Regina w Saskatchewan. W latach 70. grupa brała udział w (1.) festiwalu grup polonijnych zorganizowanym w wyniku starań Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (1972). Kilkakrotnie brał udział w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Kilka lat później doszło do podziału grupy na dwa zespoły CRACOVIA pod kierownictwem Marii Ciapki i nowy zespół POLONEZ.