Wzorcowy Dziecięcy Zespół Polskiej Pieśni i Tańca PODOLSKIE MALWY, Gniwań, Ukraina

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wzorcowy Dziecięcy Zespół Polskiej Pieśni i Tańca PODOLSKIE MALWY, Gniwań, Ukraina

Opodal obwodowej Winnicy, w miejscowości Gniwań działa Wzorowy Dziecięcy Zespół Polskiej Pieśni i Tańca „Podolskie Malwy”. Powstał on w 2000 r. dzięki działalności Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków. Kierownikiem zespołu była Alicja Ratyńska, choreografem natomiast Wiktoria Karnouchowa. W programie zespołu znajdowały się tańce różnych regionów Polski. Były wśród nich suity kaszubskie, kurpiowskie, krakowskie, polonez, a także tańce ukraińskie, przygotowano również wystawiano widowiska obrzędowe. Oprócz grupy tanecznej w skład zespołu wchodziły grupy: wokalna oraz kapela. Zespół uczestniczył w obwodowych ogólnoukraińskich festiwalach zespołów mniejszości narodowych. „Podolskie Malwy” za swoją działalność otrzymały tytuł „Wzorowy”. Grupa brała również udział w Polonijnych Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.