Sekcja Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sekcja Badań nad Polonią i Polakami na Świecie została powołana do życia na mocy decyzji Senatu oraz JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Celem Sekcji jest pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej życia środowisk polskich za granicami państwa; popularyzacja wiedzy na temat funkcjonowania, potrzeb i możliwych form pomocy dla środowisk polskich na emigracji.

W celu realizowania swoich celów Sekcja może współpracować z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Pierwszą z takich instytucji, z którą zawarto umowę o współpracy jest Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Działalność Sekcji opiera się na zaangażowaniu naukowców, doktorantów i studentów zainteresowanych kwestiami badań polonijnych, reprezentujących takie dziedziny jak historia, politologia, filologia.

sekcja mieści się w siedzibie głownej Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy al. T. Rejtana 16C w Rzeszowie

Kierownikiem sekcji jest dr Jolanta Ślęzak-Gotkowska