SYBERYJSKI KRAKOWIAK, SYBERYJSKI KRAKOWIACZEK, Abakan, Rosja

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SYBERYJSKI KRAKOWIAK, SYBERYJSKI KRAKOWIACZEK, Abakan, Rosja

W listopadzie 1997 roku w azjatyckim Abakanie położonym na terenie federacji rosyjskiej doszło do powstania zespołu "Syberyjski Krakowiak". Do uruchomienia jego działalności doszło przy okazji obchodów Dni Kultury Polskiej, kiedy to w miejscowym Centrum Dziecięcej Twórczości doszło do debiutu grupy, którą wówczas kierowała Julia Skidan. Szybko udało mu się nawiązać kontakty z Polską i już w 1999 roku dziecięcy "Syberyjski Krakowiak" uczestniczył w w rzeszowskich warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W rok później zadecydowano o wyodrębnieniu zespołu dorosłego, który kontynuowała swoją działalność pod dotychczasową nazwą, i "usamodzielnienie" zespołu dziecięco-młodzieżowego, który funkcjonował dalej jako „Syberyjski Krakowiaczek”. Od samego początku istnienia zespół uczestniczył w licznych koncertach i przeglądach organizowanych w macierzystej Chakasji oraz Kraju Krasnojarskim. Dorocznie brał również udział w miejscowych Dniach Kultury Polskiej. Koncertował również za granicą - w tym oczywiście w Polsce. Kilkukrotnie uczestniczył w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Od 2002 do 2007 roku kierownikiem zespołu była Natalia Buszujewa, którą później zastąpiły młode choreografki - Jekatierina Fiodorowa, pełniąca funkcję kierownika zespołu i Olga Olenkowska. Za stronę muzyczną funkcjonowania zespołów odpowiadała dyrektorka Szkoły Polonijnej w Abakanie Helena Władymirowa. „Syberyjski Krakowiaczek” miał w repertuarze polskie tańce i pieśni. Liczył ponad 45 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. W lipcu 2009 r. zespół wziął udział w VII Polonijnym Festiwalu Zespołów Dziecięcych w Iwoniczu Zdroju. W jego repertuarze znajdowały się pieśni i tańce z regionów: mazurskiego, lubelskiego, śląskiego i krakowskiego. Oprócz tego zespół prezentował poloneza, suity taneczno-muzyczne oraz ludowe pieśni i tańce Chakasów. Jego program w znacznej mierze był tożsamy z tym znajdującym się w programie "Syberyjskiego Krakowiaka". W skład zespołu wchodziły cztery grupy. Dziecięca 5 - 7 lat, dziecięco - młodzieżowa 8-15 lat, młodzieży starszej powyżej 16 lat i dorosłych do 50 roku życia). „Syberyjski Krakowiak” co roku przygotowywał nowy program na republikański festiwal „Słowiański Bazar” i na święto stolicy Chakasji - Abakanu. W październiku 2003 r. „Syberyjski Krakowiak” przedstawił przygotowaną pod kierunkiem Stanisława Leszczyńskiego, choreografa z Lublina „Suitę tańców lubelskich”. Z tą kompozycją oraz innymi tańcami pojechał na I Regionalny Syberyjski Festiwal Zespołów Polonijnych w Krasnojarsku. Festiwal ten po raz pierwszy umożliwił spotkanie zespołom polonijnym z innych części Rosji.