Polski Zespół Pieśni i Tańca KRAKUSY, Kanada - Calgary

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polski Zespół Pieśni i Tańca KRAKUSY, Kanada - Calgary

Zespół Pieśni i Tańca KRAKUSY został założony z inicjatywy Mai Skalińskiej w 2002 roku w Calgary jako młodsza grupa zespołu „Polanie”. Do zespołu należą dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat, którzy dzielą wspólną pasję do polskiego tańca i śpiewu. Obecnie grupa składa się z ponad 30 osób, w dwóch grupach wiekowych. Grupa młodsza KRAKUSÓW to dzieci w wieku 10-12 lat, które tańczą poleczki, krakowiaka i tańce śląskie. Grupa młodzieżowa co roku podnosi swój poziom artystyczny, włączając do swojego repertuaru nowe tańce, spośród których warto wymienić: tańce górali spiskich, krakowskie, kaszubskie, śląskie i polki warszawskie. Dzieci dzielą się swoją radością życia i energią, dumnie podkreślając swoje pochodzenie na obczyźnie pomimo tego, że większość z nich urodziła się już poza granicami Polski. Tancerze zespołu grają na różnych instrumentach oraz należą do harcerstwa w polskich szczepach poza granicami kraju. Zespół KRAKUSY występuje podczas lokalnych uroczystości polonijnych, jak również podczas wielokulturowych spotkań w Calgary: Lilac Festival, Spruce Meadows Masters, Winter Festival, Canada Day, Heritage Day. Zespół występował podczas VI, VIII, IX i X edycji Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.