Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK, Trzyniec, Czechosłowacja, Republika Czeska

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polski Zespołu Śpiewaczego HUTNIK, Trzyniec, Czechosłowacja / Republika Czeska

Na festiwalu w Rzeszowie, zwłaszcza w początkowych latach, prezentowały się także inne formy artystyczne. Do takich zespołów należał chór żeński Polskiego Zespołu Śpiewaczego „Hutnik” powstały w 1954 r. w Trzyńcu. W chórze stale występowało około 40 wokalistek. Kierownikiem i dyrygentem zespołu był Karol Wronka. W swej karierze zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień. Dziesięciokrotnie otrzymał pierwszą nagrodę w wojewódzkich i okręgowych eliminacjach w konkursach twórczości młodzieży w Czechosłowacji. W 1964 r. zdobył honorową odznakę Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych Instrumentalnych w Warszawie, a rok później Laur 20-lecia PRL na konkursie w Poznaniu. Grupa współpracowała m. in. z chórem im. Franciszka Szuberta w Bautzen, chórem męskim w Grosspostwitz w NRD oraz z chórem Vinko Jedut w Lubijanie w Jugosławii. Współpracowała z warszawską „Harfą” w Warszawie, „Arionem” w Poznaniu, „Harmonią” w polskim Cieszynie, chórem akademickim w Gliwicach i kameralnym chórem chłopięcym „Szpaki” w Poznaniu. HUTNIK współpracował także z filharmoniami w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach.