Dziecięcy Zespół Tańca KRAKOWIAK, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki

Z Scena Polonijna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dziecięcy Zespół Tańca KRAKOWIAK, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki

Dziecięcy Zespół Tańca został zorganizowany w 1973 r. przez ks. Stanisława Sypka przy kościele św. Wojciecha. W jego organizacji udział miał szereg osób wywodzących się ze środowiska polonijnego oraz zespół "dorosły" KRAKOWIAK. Ogromną rolę w jego organizacji i prowadzeniu odegrali: Alvin Pierce, Mery Pierce, Jacek Marek, Paula Winter, Franciszek Bachleda, Kazimierz Kopiński. Zespół zorganizowany był z dwóch grup dziecięcych, które corocznie przygotowywały jasełka z kolędami, recytacjami i muzyką. W jego skład wchodzili zarówno przedstawiciele środowiska polonijnego jak i innych grup etnicznych. Grupa brała udział w Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.